autounion

audi-70-polovni-01

1966. Audi F103 – 1.700€

Prebacivanje DKW-a sa dvotaktnih na četvorotaktne motore donelo je i promenu u nazivu marke, u danas mnogo poznatiji Audi. Ime koje nije bilo korišćeno…