Mercedes-Benz W124 Balkan Meeting – Beograd 2018.

Kada su u pitanju skupovi posvećeni samo jednom modelu automobila, do sada smo bili naviknuti na Minijade, Bubijade i Fićijade.